Privacyverklaring Studio Hayah

 

1. Algemeen

Studio Hayah hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het feit dat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met persoonsgegevens om. Studio Hayah houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

Studio Hayah is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Studio Hayah
www.studiohayah.be
info@studiohayah.be
Berckhovenstraat 72, 2390 Westmalle

 

2. Welke persoonsgegevens verwerkt Studio Hayah?

Studio Hayah verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres

We verwerken deze gegevens om volgende redenen:

 • Algemeen klantenbeheer, met inbegrip van verzending, facturatie en boekhoudkundige verwerking (uitvoering overeenkomst)
 • Het opvolgen en verwerken van klachten en retourzendingen (uitvoering overeenkomst)
 • Het beheer van geschillen en gerechtelijke procedures, de invordering of overdracht van schuldvordering en de bescherming van onze rechten in het algemeen (gerechtvaardigd belang)
 • Het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame (toestemming betrokkene)

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming te allen tijde in te trekken. U kan ons contacteren via de contactgegevens bovenaan deze verklaring. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

3. Persoonsgegevens van minderjarigen

Personen onder de 18 jaar en personen die niet beschikken over hun volledige rechtsbevoegdheid mogen hun persoonlijke gegevens niet mededelen op onze website.

 

4. Hoe verzamelt Studio Hayah persoonsgegevens?

Studio Hayah verzamelt enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt en dit op verschillende wijzen, onder andere via inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, briefwisseling…

Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld bij gebruik van onze website, door het gebruik van cookies die informatie als IP-adres, gebruikt device of toestel, gebruik van de site, taal en type browser, … registreren. Zie verder bij punt 5.

 

5. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Indien u bepaalde cookies liever niet wenst, bent u als bezoeker vrij om de cookies uit te schakelen via de melding op de cookiebanner dat u de cookies wil aanpassen.

 

6. Hoe lang bewaart Studio Hayah gegevens?

Studio Hayah bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen, onder andere op gebied van boekhouding. Bewaartermijnen kunnen per doel verschillen.

 

7. Uw gegevens inkijken, aanpassen of verwijderen

 • U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
 • U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • U heeft het recht op wissing of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.
 • U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht zich te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails)
 • Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Om uw identiteit te controleren vragen wij om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. We raden aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

 

8. Waar kan ik terecht met klachten?

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via het adres bovenaan deze privacyverklaring.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming:

© 2019 - 2022 Studio Hayah | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel