Ondernemingsgegevens:

Studio Hayah
Berckhovenstraat 72, 2390 Westmalle
info@studiohayah.be
Ondernemingsnummer:  0738.853.156

 

1. Algemene bepalingen

Wanneer u bestellingen plaatst bij Studio Hayah gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. Enkel deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tenzij anders overeengekomen wordt. De algemene voorwaarden kunnen op elk moment en zonder aankondiging gewijzigd worden. Studio Hayah kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of onjuistheden met betrekking tot de juistheid of inhoud van de informatie. Studio Hayah kan eveneens niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van de gekochte producten.

Studio Hayah behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande productorders en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

 

2. Prijs

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en andere taksen. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. De op de site aangegeven individuele productprijzen worden steeds weergegeven zonder bijkomende kosten, zoals verzendkosten. De bijkomende verzendkosten zijn voor de koper en worden weergegeven bij het uitchecken van uw digitale winkelwagen. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Prijzen kunnen te allen tijde, zonder aankondiging worden aangepast. Studio Hayah behoudt zich het recht om prijzen te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren.

Studio Hayah kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schrijffouten of andere fouten waardoor de prijs verkeerdelijk wordt weergegeven. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Studio Hayah worden gecorrigeerd.

 

3. Betaling

Klanten hebben de mogelijkheid om hun online bestelling te betalen met Bancontact, iDeal, Belfius, KBC/CBC of Paypal. De bestelling wordt behandeld van zodra het order verwerkt is. Producten wordt slechts geleverd wanneer de betaling volledig werd voldaan. Indien u uw bestelling zelf komt afhalen (na afspraak) bij Studio Hayah, is het mogelijk om cash of met Payconiq te betalen.

 

4. Aanbod

Studio Hayah besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten ( inclusief de technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers en de (sfeer)foto’s ter illustratie van de producten). Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een product kunnen bij levering verschillen van de foto’s en beschrijving, zoals weergegeven op de website. Studio Hayah is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer u specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u om vooraf contact op te nemen via info@studiohayah.be.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. Studio Hayah kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

 

5. Levering van de producten

Studio Hayah verwerkt iedere bestelling spoedig. Conform het Wetboek Economisch Recht betreft de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling. Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de koper.

In het geval dat een door u besteld product niet op voorraad zou zijn, verplichten wij ons ertoe u binnen vijftien dagen na het doorgeven van de bestelling hiervan per email op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product aan u geleverd kan worden.

Studio Hayah doet alles binnen haar mogelijkheid om de vermelde levertijden te respecteren, maar neemt echter geen verantwoordelijkheid voor leveringen die te laat komen of voor een bestelling welk verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht.Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een andere verzending.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld aan Studio Hayah.

 

6. Afhalen

Bestellingen kunnen ook worden afgehaald bij Studio Hayah, maar enkel na afspraak. Hiermee spaart u eventuele verzendingskosten uit. Hiervoor kan u steeds een mail sturen naar info@studiohayah.be.

 

7. Herroepingsrecht

De koper heeft het recht om af te zien van de aankoop, zonder betaling van boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering.

De koper dient om van dit herroepingsrecht gebruik te maken eerst een duidelijk schriftelijk verzoek hiertoe in te dienen. Dit kan uitsluitend per e-mail naar info@studiohayah.be.

Niet vooraf aangevraagde retours worden niet geaccepteerd.

De koper dient, na goedkeuring van de retourzending door Studio Hayah, de producten op eigen risico en kosten, in de originele verpakking, in onbeschadigde en ongebruikte toestand inclusief verpakking/etiketten/labels terug te sturen naar:

Studio Hayah - Berckhovenstraat 72, 2390 Westmalle

Bij ontvangst van de retourzending maakt Studio Hayah het geld na controle over, binnen de 30 dagen, zonder kosten. Indien de retourzending niet voldoende gefrankeerd is, zijn wij genoodzaakt deze alsnog bij de koper in rekening te brengen.

Bij onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht worden de goederen, mits gemotiveerde opgave, teruggestuurd naar de klant, voor eigen rekening en risico van de klant. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Studio Hayah zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

8. Gebreken en klachtindiening

De koper is steeds verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken. Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, welke uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen zeven dagen na levering aan Studio Hayah schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht. Bij gebreke aan dergelijke kennisgeving, wordt de koper geacht de levering te hebben aanvaard als conform. Eventuele klachten kunnen gericht worden aan info@studiohayah.be. Bij alle retourzendingen zijn de kosten voor de koper.

 

9. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij Studio Hayah, Berckhovenstraat 72, 2390 Westmalle, met ondernemingsnummer 0738.853.156. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

 

10. Overmacht

In geval van overmacht is Studio Hayah niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Studio Hayah is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

 

11. Sancties voor niet-betaling

Facturen zijn ten laatste betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 12% per jaar. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 10 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.

Onverminderd het voorgaande behoudt Studio Hayah zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

12. Verwerking persoonsgegevens

Studio Hayah hecht het grootste belang aan de bescherming van privacy en persoonlijke gegevens, en streeft er steeds naar om op dit punt duidelijk en transparant te communiceren. Voor meer informatie zie de pagina: ‘Privacy’.

De door u opgegeven informatie is echter noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden.

 

© 2019 - 2022 Studio Hayah | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel